izvēlne

Informācija par vispārīgiem LĢIA nosacījumiem kas jāievēro izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus2013. gada 23. maijā Saeimā pieņemti Grozījumi Aizsargjoslu likumā, kas stājās spēkā 2013. gada 18.jūnijā
Ar šiem grozījumiem Aizsargjoslu likumā tiek:
  • noteikts Ģeotelpiskās informācijas likumam atbilstošs kompetenču sadalījums būvniecības projektu un saimnieciskās darbības saskaņošanai ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslās Aizsargjoslu likuma 49.pantā
  • precizēti nosacījumi aizsargjoslu noteikšanai konkrētu ģeodēzisko tīklu klašu punktiem Aizsargjoslu likuma 20. panta otrajā daļā atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumu Nr. 879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25. punktā definētajam valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumam veidos un klasēs
Atgriezties uz «Informācija pašvaldībām»


Parse Time: 0.012s