izvēlne

Informācija pašvaldībām

LĢIA sadarbība ar vietējām pašvaldībām notiek, galvenokārt, 2 jomās:
  1. vietējo pašvaldību teritoriju plānošana, kur LĢIA nodrošina ģeotelpiskos pamatdatus (ortofoto kartes, topogrāfiskās kartes, digitālo virsmas modeli un valsts ģeodēziskā tīkla punktu informāciju)
  2. vietējo ģeodēzisko tīklu izveide un uzturēšana atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma prasībām
Normatīvie dokumenti, kas jāievēro, pieprasot ģeotelpiskos datus pašvaldību funkciju veikšanai
Informācija par vispārīgiem LĢIA nosacījumiem, kas jāievēro, izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus

LĢIA Produktu un pakalpojumu mājas lapas sadaļās ir pieejama aktuālākā informācija pašvaldības vajadzībām:

Izmainīts: 2015.04.22. 14:55


Parse Time: 0.025s