izvēlne

WCS servisi

No 2015.gada jūnija piedāvājam lietotājiem jaunu datu saņemšanas veidu - tīmekļa pakalpi WCS jeb Web Coverage Service
WCS ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko rastra datu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā, ko ģenerē karšu serveris, izmantojot datus no ĢIS datu bāzes
WCS specifikācijas autors ir Open Geospatial Consortium (OGC)
Jaunākā  WCS versija ir 2.0.1., kas publicēta 2012.gada 12.jūlijā
Plašāka informācija par WCS pieejama Open Geospatial Consortium mājas lapā
WCS ir tiešslēgums LĢIA datubāzei. Veicot lejupielādi, lietotājs var norādīt apgabalu, kuram ir nepieciešami rastra dati, kā arī mainīt atsevišķas rastra attēla īpašības, piemēram, samazināt attēla izšķiršanas spēju, noteikt nepieciešamo lejupielādējamā rastra faila pikseļu skaitu rindās un kolonās
Dati no servera tiek padoti šādos rastra formātos: GeoTIFF, NITF, JPEG, PNG, JPEG2000 un HDF
WCS servisus atbalsta jaunākās ĢIS programmas ArcGIS, sākot ar versiju 10.2, un QGIS, sākot ar versiju v2.4, kā arī jaunākas MapInfo un GeoMedia programmatūras
QGIS lietotājiem piedāvājam īsu instrukciju servisa izmantošanai
Jebkuram lietotājam bez maksas ir pieejams 1994. 1999.gada ortofoto karšu WCS   serviss:
http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/Ortofoto_v1/MapServer/WCSServer
Servisa satura informācijas aprakstu (servisa metadatus) XML formātā var skatīt:
http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/Ortofoto_v1/MapServer/WCSServer?SERVICE=WCS&VERSION=2.0.1&REQUEST=getCapabilities
Izmainīts: 2015.08.25. 14:41


Parse Time: 0.014s