izvēlne

Digitālā reljefa modeļu paraugi


Rīgas digitālais virsmas modelis (DSM), iegūts ar lāzerskenēšanas metodi


Rīgas digitālais reljefa modelis (DTM), iegūts ar lāzerskenēšanas metodi


Digitālais reljefa modelis (DTM) 40 cm, karšu lapai Nr.4323-53-23, izveidots no lāzerskenēšanas datiem

Ventspils apkārtnes trīs dimensiju (3D) attēls (augstuma starpība palielināta 20 reizes) 
Digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati M 1: 10 000 karšu lapai Nr.4323-53-23(.pdf) (0.38 Mb)
Digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati M 1 : 10 000 karšu lapai Nr.4323-53 (.dgn) (12.1 Mb)
Digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati M 1 : 10 000 karšu lapai Nr.4323-53-23(.shp) (2.19 Mb)
Lāzerskenēšanas (LAS) dati vizualizēti digitālā reljefa modeļa veidā karšu lapai Nr.4323-31-24 mērogā 1:2 000 (10.08 Mb)
Lāzerskenēšanas (LAS) dati vizualizēti digitālā zemes virsmas modeļa veidā karšu lapai Nr.4323-31-24 mērogā 1:2 000 (14.93 Mb)
Lāzerskenēšanas (LAZ) dati vizualizēti digitālā zemes virsmas modeļa veidā karšu lapai Nr.4323-31-24 mērogā 1:2 000 (39.42 Mb)
ASCII un ESRI Grid dati ar 20m soli vizualizēti digitālā reljefa modeļa (DTM) veidā karšu lapai Nr.4323-31-24 mērogā 1:2000 (2.99 Mb)
ASCII un ESRI Grid dati ar 5m soli vizualizēti digitālā reljefa modeļa (DTM) veidā karšu lapai Nr.4323-31-24 mērogā 1:2000 (6.73 Mb)


Izmainīts: 2017.05.24. 13:47


Parse Time: 0.042s