izvēlne

Digitālā reljefa modeļu paraugi


Rīgas digitālais virsmas modelis (DSM), iegūts ar lāzerskenēšanas metodi


Rīgas digitālais reljefa modelis (DTM), iegūts ar lāzerskenēšanas metodi


Digitālais reljefa modelis (DTM) karšu lapai Nr.4323-53-23 izveidots no lāzerskenēšanas datiem

Ventspils apkārtnes trīs dimensiju (3D) attēls (augstuma starpība palielināta 20 reizes) 
Digitālā zemes virsmas modeļa dati vizualizēti horizontāļu veidā ar mēroga atbilstību 1:10 000 topogrāfiskā plāna M 1:2 000 karšu lapai Nr.4323-31-24 (.pdf) (0.38 Mb)
Digitālā zemes virsmas modeļa dati vizualizēti horizontāļu veidā ar mēroga atbilstību 1:10 000 topogrāfiskā plāna M 1:2 000 karšu lapai Nr.4323-31-24 (.dgn) (12.1 Mb)
Digitālā zemes virsmas modeļa dati vizualizēti horizontāļu veidā ar mēroga atbilstību 1:10 000 topogrāfiskā plāna M 1:2 000 karšu lapai Nr.4323-31-24 (.shp) (2.19 Mb)
Lāzerskenēšanas (LAS) dati vizualizēti digitālā reljefa modeļa veidā karšu lapai Nr.4323-31-24 mērogā 1:2000 (10.08 Mb)
Lāzerskenēšanas (LAS) dati vizualizēti digitālā zemes virsmas modeļa veidā karšu lapai Nr.4323-31-24 mērogā 1:2000 (14.93 Mb)
Lāzerskenēšanas dati LAZ datu formātā topogrāfiskā plāna mērogā M 1:2000 karšu lapai Nr.4323-31-24 (39.42 Mb)
ASCII un ESRI Grid dati ar 20m soli vizualizēti digitālā reljefa modeļa (DTM) veidā karšu lapai Nr.4323-31-24 mērogā 1:2000 (2.99 Mb)
ASCII un ESRI Grid dati ar 5m soli vizualizēti digitālā reljefa modeļa (DTM) veidā karšu lapai Nr.4323-31-24 mērogā 1:2000 (6.73 Mb)


Izmainīts: 2017.05.24. 13:47


Parse Time: 0.024s