izvēlne

Pieejamība

Ir pieejams regulāra tīkla veida digitālais reljefa modelis par visu Latvijas teritoriju ar soli starp punktiem 20 m, 70 m, 100m un 200m. Teritorijām, kur ir veikta aerolāzerskenēšana, ir pieejams arī digitālais reljefa modelis ar regulāro soli 5m.
Digitālā reljefa modeļi ar 70 m, 100 m un 200 m soli ir atvasināti no reljefa modeļa ar 20 m soli
Digitālais reljefa modelis ir pieejams ASCII formātā, teksta faila veidā, kā arī daļai Latvijas teritorijas vizualizēts horizontāļu veidā DGN formātā (iespējams sagatavot arī SHP un DWG formātā)
Ar lāzerskenēšanas metodi iegūtie dati pieejami arī LAS formātāPieejamie digitālā augstuma modeļa pamatdati LAS datu formātā (0.94 Mb)
Digitālā reljefa modeļi ar 20 m soli ir pieejami arī kā WMS pakalpojums (vairāk lasiet sadaļā Kartes/WMS servisi)
Serviss darbojas mērogu skalā no 1:25 000 un sīkākos mērogos

Digitālā reljefa modeļa ar regulārā tīkla soli 20 m informācijas avoti un sagatavošanas laiki (0.84 Mb)Digitālo reljefa modeli izmanto reljefa slāņa sagatavošanai topogrāfiskajām kartēm, ortofoto karšu izgatavošanai, 3-dimensiju modelēšanai, ka arī reljefa pētniecībā
Piedāvājam iepazīties ar prezentāciju par digitālo reljefa modeļu pielietojamību:
Digitālais reljefa modelis (1.01 Mb)


No 2009.gada līdz 2010.gadam vizualizēta reljefa slāņa M 1:10 000 sagatavošana nelielos apjomos tika uzsākta arī par valsts budžeta dotāciju līdzekļiem, izmantojot augstuma modeli, kas precizēts stereo režīmā, pēc jaunākām pieejamām aeroainām. Dati sagatavoti arī pēc klientu pasūtījuma. Pieejami BAS-77 augstuma sisitēmā
Horizontāles ataino vispārīgas reljefa formas un atspoguļo arī mākslīgus uzbērumus, kuri augstāki par 3 m
Solis starp horizontālēm 1 m, uzsvērtās horizontāles ik pa 10 m. Dati tiek papildināti ar augstumatzīmēm un kritumrādītājiem. Horizontāles ir sadalītas līmeņos pēc augstumu vērtībām.
Datiem ir 3 dimensiju koordinātas (x, y, z) un tie piejami DGN un SHP vektordatu formātos

Digitālā reljefa modeļa vizualizācija horizontāļu veidā M1:10 000 (BAS-77 augstuma sistēmā) (2.27 Mb)

2014.gadā uzsākta vizualizēta reljefa horizontāļu veidā sagatavošana no lāzerskenēšanas datiem LAS-2000,5 normālā augstuma sistēmā
Digitālā reljefa modeļa vizualizācija horizontāļu veidā M 1:10 000 (LAS-2000.5 normālā augstuma sistēmā) (0.1 Mb)Metadati (44.72 Mb)

Digitālos reljefa datus var pieprasīt sadaļā Pakalpojumi/Pakalpojumu pieprasīšana aizpildot elektronisko pieprasījuma veidlapu

Izmainīts: 2020.02.14. 14:52


Parse Time: 0.019s