izvēlne

Fotogrammetrijas diena 2017

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017. gada 10. maijā Kara muzejā Fotogrammetrijas dienas ietvaros sniedza pārskatu par paveikto fotogrammetrijas jomā un informēja par tuvākās nākotnes plāniem.Pasākumā ar ziņojumiem uzstājās Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras fotogrammetrijas datu apstrādes un izgatavošanas speciālisti un minēto datu izplatītāji. Ar fotogrammetrijas datu lietošanas pieredzi dalījās Valsts zemes dienesta, Lauku atbalsta dienesta, AS "Latvijas Valsts meži" un VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pārstāvji.


Fotogrammetrijas dienā sniegtie ziņojumi:


Aerolāzerskenēšanas dati, to apstrāde un pielietojums (I.Bergmanis) (6.12 Mb)
Aktualitātes fotogrammetrijā (P.Pētersons) (3.94 Mb)
Ārvalstu sadarbība fotogrammetrijā (P.Pētersons) (2.85 Mb)Digitālais reljefa modelis, vizualizēts horizontāļu veidā, kas ir sagatavots no aerolāzerskenēšanas datiem (K.Ameļčanka) (2.21 Mb)Fotogrammetrijas dati klientiem (produkti, pakalpojumi, to pieejamība) (G.Grūbe un A.Ozols) (2.9 Mb)Klientu aptaujas par aerolāzerskenēšanas datu izmantošanu rezultāti (P.Pētersons) (1.59 Mb)LiDAR datu izmantošanas meža nozarē (J.Zariņš) (5.36 Mb)Ortofoto aktualitātes nozīme LAD darbībā (J.Griņevičs) (2.51 Mb)Ortofoto sagatavošana (I.Brunovska) (2.65 Mb)Plūdu karšu iztrāde Ventas, Lielupes un Gaujas plūdu riska teritorijām (J.Šīre) (4.15 Mb)Tālizpētes datu esošā un plānotā izmantošana (O.Gabrusenoks) (1.17 Mb)
Izmainīts: 2019.10.25. 14:11


Parse Time: 0.025s