izvēlne

Kas ir aerolāzerskenēšana?


Aerolāzerskenēšana  (LIDAR - LIght Detection And Ranging)  ir tālizpētes tehnoloģija, kas mēra attālumu no skenera, kas novietots uz lidaparāta, līdz mērķim ar lāzera stara impulsu un analizē atstaroto gaismu
LIDAR  instruments ģenerē gaismas impulsu mērķa virzienā
Atstarotais stars mainās atkarībā no mērķa īpašībām. Daļa gaismas atstarojas atpakaļ un instruments to uztver tālākai analīzei
Laiks, kurā stars ceļo līdz mērķim un atpakaļ, raksturo attālumu līdz tam
Aerolāzerskenēšanas rezultātā tiek iegūts punktu mākonis, kur katram punktam piemīt konkrētas telpiskās koordinātas X, Y, Z
Iegūto datu pamatā ir punktu mākonis, kurus apstrādājot tiek iegūts digitālais reljefa modelis, digitālais virsmas modelis un noteiktas kontūras, zemes lietojumi, kā arī intensitātes attēli, kurus var izmantot kā  ortofoto kartes

Ar speciālu programmatūru apstrādājot LIDAR datus, var iegūt  pilsētu 3D modeļus, kas var tik plaši pielietoti pilsētu plānošanā

Parse Time: 0.014s