izvēlne

AerolāzerskenēšanaLatvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšana

2014.gadā tika uzsākta Latvijas teritorijas centrālās daļas aerolāzerskenēšana un noskenēta teritorija 6411 km2 kopplatībā. Darbi turpināti 2015.gada pavasarī un noskenēti 5489 km2. Darbu izpildītājs Polijas uzņēmums MGGP Aero.
2015.gada rudenī un 2016.gada pavasarī plānots aerolāzerskenēšanas darbus turpināt un, atbilstoši konkursa rezultātiem, tos veiks Francijas uzņēmums Fit-Conseil.
Teritorijas izvēlē maksimāli ņemtas vērā ieinteresēto ministriju un institūciju intereses.
Latvijas teritorijas aerolāzerskenēšanas darbu gaita 2013.-2018.gadam (0.87 Mb)

Latvijas teritorijas aerolāzerskenēšanas darbu plāns 2017.-2018.gadam (0.77 Mb)


Galvenie tehniskie parametri:
  • Kopējais iegūto punktu blīvums ne mazāks par 4p/m², zemes virsmu raksturojošo punktu vidējais blīvums ne mazāks par 1,5 p/m²
  • Datu vertikālā precizitāte ne sliktāka kā 12cm (2 sigmas ar 95% ticamības līmeni) pret Valsts ģeodēzisko tīklu
  • Datu horizontālā precizitāte ne sliktāka kā 36cm (2 sigmas ar 95% ticamības līmeni) pret Valsts ģeodēzisko tīklu
Iegūtie dati tiek  automātiski klasificēti pa līmeņiem:
  • zemes virsma
  • zemā veģetācija
  • augstā veģetācija
  • būves

Aerolāzerskenēšanas datu klasifikācijas apraksts (0.25 Mb)


Papildus tiek veikta zemes virsmas punktu manuāla precizēšana, lai iegūtu pēc iespējas labākus izejas datus digitālā reljefa modeļa sagatavošanai
Atbilstoši Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijā minētajam, LĢIA apstrādātie aerolāzerskenēšanas dati valsts un pašvaldību funkciju izpildei ir pieejami bez maksas


Izmainīts: 2017.04.06. 11:12


Parse Time: 0.463s