izvēlne

Latvijas - Lietuvas robežas karte M 1:10 000

 • sastādīta laika posmā no 1999.-2000.gadam
 • ar apzīmējumiem attēlota robežlīnija, robežzīmes un apvidus situācijas galvenie elementi (1 km platā zonā uz abām pusēm no robežas līnijas)
 • karte sastāv no 110 kartes lapām
 • datu formāts - DGN
 • ortofotokarte izgatavota, izmantojot 1995.–1997.gada aerofotografēšanas materiālus
 • Transversā Merkatora (TM) projekcija
 • GRS-80 elipsoīds
 • ass meridiāns 24°
 • kartes lapa ietver teritoriju 5 x 5 km, tās iekšējā rāmja izmēri 50 x 50
 • visās kartes lapās taisnleņķa koordinātu (kilometru) tīkli ar piesaistītām skaitliskajām vērtībām divās koordinātu sistēmās LKS–92 (Latvijas koordinātu sistēma) un LKS–94 (Lietuvas koordinātu sistēma)
 • katras sistēmas tīkla līnijas novilktas ik pa 10 cm (apvidū 1 km)

Izmainīts: 2015.03.30. 17:12


Parse Time: 0.015s