izvēlne

Latvijas - Baltkrievijas robežas karte M 1:10 000

  • sastādīta laika posmā no 2006.–2008.gadam
  • kartē ar apzīmējumiem attēlota robežlīnija, robežzīmes un apvidus situācijas elementi (1 km platā zonā uz abām pusēm no robežas līnijas), kas attēloti atbilstoši kartei sastādītajam klasifikatoram
  • karte sastāv no 40 kartes lapām
  • dati piejami SHP; DXF: AI un EPS formātos
  • karte izgatavota, izmantojot 2006.gada aerofotografēšanas materiālus
  • tā ir vienādleņķu šķērscilindriskajā Gausa –Krīgera projekcijā
  • Krasovska elipsoīds
  • visās kartes lapās taisnleņķa koordinātu (kilometru) tīkli ar piesaistītām skaitliskajām vērtībām divās koordinātu sistēmās-1942.gada koordinātu sistēmā un LKS–92 (Latvijas koordinātu sistēma)
  • katras sistēmas tīkla līnijas novilktas ik pa 10 cm (apvidū 1 km)

Izmainīts: 2015.03.30. 17:11


Parse Time: 0.013s