izvēlne

Pieejamība

Satelītkarte ir veidota kā digitāla pamatne ģeogrāfisko informācijas sistēmu (GIS) vajadzībām
Kartes dati izvietoti vairākos slāņos, kas ietver visus galvenos apvidus objektus:
ūdensteces, satiksmes ceļi, zemes lietojums (ezeri, upes mērogā, apbūve, veģetācija u.c.), punktveida objekti (viensētas, baznīcas, torņveida būves u.c.), reljefs, administratīvās robežas, transporta tīkli (augstsprieguma elektropārvades līnijas, naftas un gāzes vadi), ģeogrāfiskie nosaukumi

Izejmateriāli sākotnējai kartes sastādīšanai -1993.gada SPOT vidējas izšķirtspējas (10 m) satelītattēli, atjaunošanai -1994.-1999. gada aerofotografēšanas materiāli
Izgatavošanas periods -1994.-1998. gads, atjaunota 2001.-2002.gadā
Turpmāka kartes atjaunošana netiek plānota, jo tiek ražots un regulāri atjaunots precīzāks kartogrāfiskais materiāls topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000
Satelītkaršu pieejamība (0.13 Mb)

Metadati

Kartes pieejamas atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam tipogrāfiski tiražētas un digitāli - ESRI coverage un SHP formātos, kā arī rastra TIFF un JPG formātos ar vai bez piesaistes LKS-92 koordinātu sistēmai
Kartes dati vektoru veidā ir pieejami plašai lietošanai arī elektroniskā veidā kompaktdiskā - CD ir izgatavots 2005.gadā LR Valsts zemes dienestā
Satelītkartes pārlūka programmatūru izstrādājis SIA Envirotech
Šajā CD esošā satelītkartes versija dod iespēju meklēt atsevišķus kartes objektus (apdzīvotas vietas, ezerus, pilskalnus u.c.), mērīt attālumus kartē, izdrukāt nepieciešamo teritoriju

  
    

Izmainīts: 2015.03.31. 11:59


Parse Time: 0.015s