izvēlne

Kultūrvēsturiskās kartes

Sadarbojoties Rēzeknes rajona Nautrēnu pagasta padomei, Nautrēnu vidusskolai, pagasta iedzīvotājiem, valodniecei Annai Stafeckai un LĢIA Austrumu reģiona nodaļas kartogrāfiem izveidota pirmā karte latgaliešu rakstu valodā - Nautrēnu vietvārdu karte mērogā 1:25 000
Karte tapusi vairāk kā 2 gadus un tās sagatavošanā izmantoti Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta un LĢIA Toponīmikas laboratorijas materiāli, kā arī LĢIA digitālās kartes
Kartē ietverti Nautrēnu pagasta mikrotoponīmi (upju, pļavu, ieleju, kalnu, gravu u.c. nosaukumi), agrākie (vēsturiskie) māju nosaukumi, tajā ir parādītas esošās un vairs neesošās mājas (1948-2008), esošās un bijušās skolas, kā arī esošie un bijušie krucifiksi
Nautrēnu pagasta viensētas no 1948. - 2008. gadam M 1:25 000 (2.17 Mb)
Nautrēnu pagasta vietvārdi M 1:25 000 (9.92 Mb)

Ilzenes pagasta pašvaldībai, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem un LĢIA, 2009.gadā ir izveidota pagasta vietvārdu karte
Tajā attēloti tīrumu, mežu, pļavu, kalnu, akmeņu, ūdeņu, ceļu, veco un esošo māju vārdi, purvu, pašvaldības infrastruktūras objektu, parku, ciemu vietu nosaukumi
Ilzenes pagasta vietvārdi (5.62 Mb)
Ilzenes pagasts M 1:50 000 (2.9 Mb)

Parse Time: 0.043s