izvēlne

6.cikla (2016.-2018. gads) ortofotokartes


Aerofotografēšanas darbi 6.ciklā tiks veikti trijos gados - no 2016. gada līdz  2018.gadam.

Visai valsts teritorijai  tiks izgatavotas krāsainas un infrasarkanas ortofotokartes ar 0,25 metru izšķirtspēju.
Melnbaltās ortofotokartes tiks gatavotas tikai pēc pieprasījuma.

Aerofotografēšanas 6.cikla (2016.-2018.gads) krāsainās un infrasarkanās ortofotokartes pieejamas TIFF formātā ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai, kā arī kompresētā SID formātā, apvienojot datnēs atbilstoši mēroga 1:50 000 karšu lapu dalījumam.


Aerofotografēšanas darbi 2016.-2018.gadā (1.19 Mb)

Informācija par 6.cikla aerofotografēšanas laiku (1.38 Mb)


Informācija par 6.cikla aerofotografēšanas laiku (ArcGIS) (0.13 Mb)


Datnes atbilst M 1:5000 karšu lapu dalījumam TKS-93 nomenklatūrā


Karšu lapu dalījums M 1:5000 (.dgn) (0.33 Mb)


Karšu lapu dalījums M 1:5000 (ArcGIS) (0.27 Mb)


Parse Time: 0.048s