izvēlne

Aerofotografēšana

Aerofotografēšana un ortofotokartes
Ortofoto ir zemes virsmas attēls, kuram novērsti visi sagrozījumi,kas rodas ainā fotografēšanas brīdī ainas slīpuma un reljefa ietekmes rezultātā
Ortofotokartes izgatavo no aerofotouzņēmumiem ar specializētām, šim mērķim domātām datorprogrammām
Ortofotokartes izgatavo atbilstoši noteiktai karšu lapu nomenklatūrai
 
Latvijā ortofotokartes tiek sagatavotas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam (mēroga 1:10 000 karšu lapa atbilst 5 x 5 kilometriem dabā)
Visai Latvijas teritorijai ortofotokartes tiek sagatavotas TIFF formātā mērogā 1:10 000, bet atsevišķām teritorijām - pilsētām un blīvi apdzīvotām vietām mērogā 1:2000 vai 1:1000
Pēc neatkarības atjaunošanas visas valsts teritorijas aerofotografēšana mērogam 1:10 000 veikta pieces reizes:
Aerofotografēšanas 1.cikls
Aerofotografēšanas 2.cikls
Aerofotografēšanas 3.cikls
Aerofotografēšanas 4.cikls
Aerofotografēšanas 5.cikls
Aerofotografēšanas 6.cikls

Piedāvājam iepazīties ar 2013.gada 15.maijā fotografētām krāsainām, infrasarkanām un melnbaltām aeroainām
 

RGB

 

CIR
PAN

Augstas izšķirtspējas ortofotokartes tiek sagatavots blīvi apdzīvotām vietām ar šādu izšķirtspēju:
  • M 1:2 000 (izšķirtspēja 0.15 - 0.20 m)
  • M 1:1 000 (izšķirtspēja 0.10 m)
Aerofotografēšana šim mērķim tiek veikta 1500 - 2000 m augstumā
Ortofotokartes tiek sagatavotas Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 TM atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam un ietver 1 x 1 kilometru lielu teritoriju
Aerofotografēšana mēroga 1:2000 vajadzībām veikta no 1994. līdz 2005.gadam, sākotnēji ar analogām kamerām, bet no 2002.gada arī ar digitālajām kamerām
Aeorofotografēšana M 1 : 2000 (2.3 Mb)Izmainīts: 2018.01.26. 14:03


Parse Time: 0.033s