izvēlne

Fonds un Arhīvs

LĢIA arhīvā un aprites meteriālu fondā ir pieejami dažādi vēsturiskie kartogrāfiskie materiāli, kurus piedāvājam skenēt un izgatavot to kopijas
Arhīvā pieejami:
  • Aerofotoainas analogā un digitālā veidā, aerofotografēšanas pārskati
  • Ortofotokartes digitālā veidā
  • Topogrāfiskās kartes un plāni analogā un digitālā veidā, to sagatavošanas tehniskā dokumentācija
  • Tematiskās kartes
  • Satelītkartes un to sastādīšanas materiāli
  • Fotoplānu kopijas
  • Ģeodēzijas dokumenti, t.sk. ģeodēzisko un gravimetrisko uzmērījumu un atskaišu lietas
  • Topogrāfisko uzmērījumu lietas
  • Zinātniskās uzziņas un uzskaites dokumenti
Uz 2009.gada 1.janvāri kopējais LĢIA arhīvā glabājamo vienību skaits bija 311 514

Aprites materiālu fondā esošie ģeoinformācijas materiāli:
Aprites materiālu fondā pieejamās kartes
Aprites materiālu fondā pieejamās grāmatas
Aprites materiālu fondā pieejamie ģeodēzijas materiāli

Ar Fondu un Arhīva vadītāju iespējams sazināties pa mob. tālr. 25691508 vai e-pastu sanita.krumina[at]lgia.gov.lv


Izmainīts: 2015.03.30. 16:54


Parse Time: 0.031s