KARTES
Topogrāfiskās kartes

Izmainīts: 2013.05.21. 12:03

Fonds un Arhīvs

LĢIA arhīvā un aprites meteriālu fondā ir pieejami dažādi vēsturiskie kartogrāfiskie materiāli, kurus piedāvājam skenēt un izgatavot to kopijas.

Arhīvā pieejami:
 • Aerofotoainas analogā un digitālā veidā, aerofotografēšanas pārskati;
 • Ortofotokartes digitālā veidā;
 • Topogrāfiskās kartes un plāni analogā un digitālā veidā, to sagatavošanas tehniskā dokumentācija;
 • Tematiskās kartes;
 • Satelītkartes un to sastādīšanas materiāli;
 • Fotoplānu kopijas;
 • Ģeodēzijas dokumenti, t.sk. ģeodēzisko un gravimetrisko uzmērījumu un atskaišu lietas;
 • Topogrāfisko uzmērījumu lietas;
 • Zinātniskās uzziņas un uzskaites dokumenti;
 • Uz 2009.gada 1.janvāri kopējais LĢIA arhīvā glabājamo vienību skaits bija 311 514.

Aprites materiālu fondā esošie ģeoinformācijas materiāli:

1. Kartes:
 • LR satelītkartes M 1: 50 000 (arī CD formātā);
 • Militārās satelītkartes M 1: 50 000;
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 50 000 (militārais variants);
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 50 000 (civilais variants arī CD formātā);
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 25 000 (militārais un civilais variants);
 • JOG 1: 250 000;
 • Kartes 1: 25 000 (Rīga, Daugavpils City Graphic);
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 10 000 (Latvijas-Baltkrievijas, Latvijas-Krievijas robeža, pilsētas);
 • Topogrāfiskie plāni M 1: 2 000 (Rīga);
 • Ortofotokartes M 1:2000, 1:10 000;
 • Pilsētu plāni, rajonu kartes (M 1: 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000);
 • Topogrāfiskās kartes M 1 : 200 000 (1942.g.koordinātu sistēmā);


Topogrāfisko karšu M 1 : 200 000 pieejamība (1942.g.koordinātu sistēmā)


 • Topogrāfiskās kartes M 1: 100 000 (1942.g.koordinātu sistēmā);
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 100 000 (1963.g.koordinātu sistēmā);
Topogrāfisko karšu M 1: 100 000 pieejamība (1963.g.koordinātu sistēmā) (2.27 Mb )

 • Topogrāfiskās kartes M 1: 50 000 (1942.g.koordinātu sistēmā);
Topogrāfiso karšu M 1: 50 000 pieejamība (1942.g.koordinātu sistēmā) (2.64 Mb )

 • Topogrāfiskās kartes M 1: 10 000 (1942.g.koordinātu sistēmā);
 • Topogrāfiskā kartes M 1: 10 000 (1963.g.koordinātu sistēmā);
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 25 000 (1942.g.koordinātu sistēmā);
Topogrāfisko karšu M 1: 25 000 pieejamība (1942.g.koordinātu sistēmā) (2.63 Mb )

 • Topogrāfiskās kartes M 1: 25 000 (1963.g.koordinātu sistēmā);
Topogrāfisko karšu M 1: 25 000 pieejamība (1963.g.koordinātu sistēmā) (2.76 Mb )

 • Apdzīvotu vietu plāni M 1: 2 000 (vietējā koordinātu sistēmā);
Apdzīvoto vietu plānu M 1: 2 000 pieejamība (vietējā koordinātu sistēmā) (0.03 Mb )

 • Apdzīvotu vietu plāni M 1: 5 000 (vietējā koordinātu sistēmā);
Apdzīvoto vietu plānu M 1: 5 000 piejamība (vietējā koordinātu sistēmā) (0.03 Mb )

 • Latvijas ezeri M 1: 5 000;
 • Baltijas jūra M 1: 10 000 (1942.g.koordinātu sistēmā);
 • Baltijas jūra M 1: 25 000 (1942.g.koordinātu sistēmā);
 • Latvijas karte M 1: 75 000;
 • Valsts robežas starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku redemarkācija (robežas apraksts, robežas karte;
 • M 1: 10 000, robežzīmju koordinātu katalogs, robežas robežzīmju abrisi);
 • Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas valsts robežas karte M 1: 5 000, robežas apraksts un koordinātu katalogs.

2. Grāmatas:
 • R.Avotiņa. „Sēlpils pagasts.”;
 • „Zaubes pagasts. Vietas un vārdi.”;
 • „Latvijas Republikas ģeogrāfiskie nosaukumi kartēm M 1:1000000”;
 • „Latvijas vietvārdu katalogs kartēm M 1:1000000";
 • „Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums.”;
 • „Liepas pagasts. Vietas un vārdi.”.

3. Ģeodēzijas materiāli:
 • Nivelēšanas punktu augstumu katalogi;
 • Ģeodēzisko punktu koordinātu katalogi;
 • Poligonometrijas punktu koordinātu un augstumu tehniskās atskaites un katalogi pilsētām u.c.apdzīvotām vietām.Ar Fondu un Arhīva vadītāju iespējams sazināties pa mob. tālr. 25691508 vai e-pastu sanita.krumina@lgia.gov.lv

© 2008 - 2015 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
IZMAIŅAS un JAUNUMI
Pēdējās izmaiņas: Pieejamība
Izmainīts: 31.03.2015.
Visas izmaiņas
Pēdējais pievienotais: CORINE Land Cover
Pievienots: 09.07.2014.
Citi pievienotie
SAITES