izvēlne

Specifikācijas, normatīvie dokumenti, nomenklatūra


Topogrāfiskie plāni mērogā 1:2 000 (1 centimetrs kartē atbilst 20 metriem dabā) tiek sagatavoti pilsētām un citām blīvi apdzīvotām teritorijām
Standarta plāna lapas izmērs 50 x 50 cm un tā ietver teritoriju 1 x 1 km

Topogrāfiskā plāna dati ietver visus galvenos apvidus objektus (ģeodēzijas un uzmērīšanas punkti, apbūve un saimnieciskie objekti, hidrogrāfija un hidrotehnikas objekti, satiksmes ceļi, inženiertīkli, veģetācija un grunts, reljefs u.c.)
Plāna dati tiek sagatavoti ar stereo digitizēšanas metodēm Photomod 3.7 versijā un uzturēti MicroStation vidē (DGN formātā)

Dati var tikt izmantoti nekustamā īpašuma pārvaldības vajadzībām, komunikāciju turētājiem, pašvaldību teritorijas plānošanai un detālplānošanai, projektēšanai, kā arī dažādu operatīvo dienestu darbības nodrošināšanai

Ir sagatavots noteikumu projekts "Topogrāfiskā plāna mērogā 1:2 000 vispārīgās prasības un izgatavošanas noteikumi"

Topogrāfiskā plāna mērogā 1:2 000 vispārīgās prasības un izgatavošanas noteikumi (2.92 Mb)
1. pielikums. Topogrāfiskā plāna M 1:2 000 digitālās datu kopas saraksts (5.28 Mb)2. pielikums. Apzīmējumi topogrāfiskajam plānam mērogā 1:2 000 (10.96 Mb)

3. pielikums. Kartes lapas 4311-32-22 metadati (3.67 Mb)

Karšu lapu M 1 : 2 000 dalījums TKS-93 sistēmā:
Karšu lapu dalījums M 1:2 000 Latvijas teritorijai DGN formātā (1.93 Mb)
Karšu lapu dalījums M 1:2 000 Latvijas teritorijai SHP formātā (3.22 Mb)
Karšu lapu M1 :2 000 dalījums skatāms Karšu Pārlūkā

Kartes lapas M 1 : 10 000 dalījums lielāku mērogu lapās:
Kartes lapas sadalījums 1 : 10 000 (0.09 Mb)


Izmainīts: 2018.12.06. 15:43


Parse Time: 0.050s