izvēlne

Pieejamība

Topogrāfisko plānu sagatavošana uzsākta 1999.gadā (Valsts zemes dienestā) Rīgas pilsētai, vēlāk arī sekojošām pilsētām un blīvi apdzīvotām vietām, izmantojot 1999. - 2005. gada aerofotografēšanas materiālus:
Salaspils, Ķekava, Bauska, Jelgava, Ventspils, Aknīste, Ainaži, Ancene, Asare, Baldone, Jēkabpils (daļa), Sigulda, Vangaži, Jūdaži, Kārsava, Koknese, Lapmežciems (daļa), Liepāja (daļa), Limbaži (daļa), Lubāna, Ogre, Pļaviņas, Seda, Subate, Valmiermuiža, Olaine, Rūjiena (daļa ar mēroga 1 : 1000 noteiktību), Dikļi
2008.gadā pēc pasūtījuma sagatavoti dati Lielvārdes pilsētai
2011.gadā aktualizēts Lubānas, Cēsu un Kokneses pilsētu topogrāfiskie plāni, kā arī  Engures novadā aktualizēts topogrāfiskais plāns Lapmežciema teritorijai un no jauna sagatavoti plāni Bigauņciemam un Ragaciemam

Topogrāfisko plānu pieejamība:
Sagatavotie topogrāfiskie plāni 1 : 2000 (1.38 Mb)

2006.gadā veikta Rīgas pilsētas centrālās daļas aktualizēšana, izmantojot Quick Bird satelītainas un citus pieejamos materiālus kadastra un mērniecības datus, kā arī veicot lauka apsekošanu
20 karšu lapas pieejamas arī tipogrāfiski tiražētā veidā:
2007. gadā poligrāfiski iespiestie Rīgas pilsētas topogrāfiskie plāni 1 : 2000 (2.12 Mb)

Nelielos apjomos Rīgas pilsētas datu aktualizēšana tiek turpināta arī no 2007.-2015.gadā:
Rīgas topogrāfiskā plāna M 1:2000 situācija (0.42 Mb)

2015.gadā ir uzsākta Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Valmieras un Liepājas topogrāfiskā plāna M 1:2000 sagatavošana:
Daugavpils topogrāfiskais plāns M 1:2000 (0.3 Mb)

Jēkabpils topogrāfiskais plāns M 1:2000 (0.18 Mb)

Rēzeknes topogrāfiskais plāns M 1:2000 (0.11 Mb)

Valmieras topogrāfiskais plāns M 1:2000 (0.2 Mb)


Liepājas topogrāfiskais plāns M 1:2000 (0.12 Mb)


Dati pieejami DGN un ESRI ArcGIS datu formātos
Iespējama to konvertēšana uz DWG formātu, kā arī rastra formātos (JPG, TIF, PDF)

Metadati

Rīgas pilsētas centrālās daļas topogrāfiskajam plānam M 1:2 000, kas aktualizēts 2006.-2015. gadā, ir pieejams arī WMS/WMTS pakalpojums (vairāk lasiet sadaļā Kartes/WMS servisi)
Serviss darbojas mērogā 1:5 000 un lielāks

Izmainīts: 2019.04.04. 15:48


Parse Time: 0.221s