izvēlne

Pieejamība

Topogrāfiskā karte


Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 (1cm kartē atbilst 100 m dabā) noklāj visu Latvijas teritoriju
Kartē  ir ietverti visi būtiskākie objekti, kas rada priekšstatu par apvidu
Kartes dati izmantojami par pamatu dažādu tautsaimniecības nozaru tematisko slāņu kartes radīšanai.
Informācijas slāņi - hidrogrāfija, satiksmes ceļi, apbūve un saimnieciskie objekti, veģetācija, pārmitras teritorijas un grunts, ģeogrāfiskie nosaukumi

Topogrāfiskās kartes M 1 : 10 000 datu oriģinālformāts DGN, pieejami arī ArcGIS ģeodatubāzes vai SHP formātā
Pēc pieprasījuma datus iespējams sagatavot arī DWG formātā vai rastra formātos (TIF, JPG, MrSID) ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai

Topogrāfiskā karte M 1:10 000 (aktuālie dati) ir pieejama arī kā WMS pakalpojums (vairāk lasiet sadaļā Kartes/WMS servisi)
Serviss darbojas mērogu skalā no 1:5 000 līdz 1:20 000
Standarta kartes lapas izmērs 50 x 50 cm un tā ietver teritoriju 25 x 25 km

Kartes lapas sadalījums 1 : 10 000 (0.09 Mb)
1.noklājums

Tiražētās pilnās topogrāfiskās kartes M 1 : 10 000 (2.17 Mb)

Metadati
Topogrāfiskās kartes M 1:10 000 datus var pieprasīt aizpildot elektronisko pieprasījuma veidlapu

Izmainīts: 2019.12.12. 12:51


Parse Time: 0.016s