izvēlne

Pieejamība

Vienkāršotā topogrāfiskā karte


Vienkāršotā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 (1cm kartē atbilst 100 m dabā) noklāj visu Latvijas teritoriju
Kartē  ir ietverti visi būtiskākie objekti, kas rada priekšstatu par apvidu
Kartes dati izmantojami par pamatu dažādu tautsaimniecības nozaru tematisko slāņu un pilnas topogrāfiskās kartes radīšanai
Informācijas slāņi - hidrogrāfija, satiksmes ceļi, apbūve un saimnieciskie objekti, veģetācija, pārmitras teritorijas un grunts, ģeogrāfiskie nosaukumi

Topogrāfiskās kartes M 1 : 10 000 datu oriģinālformāts DGN, pieejami arī ArcGIS ģeodatubāzes vai SHP formātā
Pēc pieprasījuma datus iespējams sagatavot arī DWG formātā vai rastra formātos (TIF, JPG, MrSID) ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai

Topogrāfiskā karte M 1:10 000 (aktuālie dati) ir pieejama arī kā WMS pakalpojums (vairāk lasiet sadaļā Kartes/WMS servisi)
Serviss darbojas mērogu skalā no 1:5 000 līdz 1:20 000
Standarta kartes lapas izmērs 50 x 50 cm un tā ietver teritoriju 25 x 25 km

Kartes lapas sadalījums 1 : 10 000 (0.09 Mb)

          2.noklājums
          3.noklājums
Pilnā topogrāfiskā karte

Pilnā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 noklāj svarīgākās teritorijas - pilsētas un to tuvāko apkārtni, valsts austrumu robežu
Kartes dati ir veidoti, papildinot vienkāršoto topogrāfisko karti ar dažiem informācijas slāņiem:
reljefu (horizontāles un augstuma atzīmes), transporta tīkliem (elektropārvades līnijas), papildus informāciju (ielu nosaukumi, ceļu raksturojumi, mežu raksturojumi u.c.
Pilnās topogrāfiskās kartes pieejamas arī tiražēta
Tiražētās pilnās topogrāfiskās kartes M 1 : 10 000 (2.17 Mb)

Metadati
Topogrāfiskās kartes M 1:10 000 datus var pieprasīt aizpildot elektronisko pieprasījuma veidlapu

Izmainīts: 2017.08.29. 15:25


Parse Time: 0.198s