izvēlne

3.cikls (no 2009.gada)

Ar 2009.gadu ir uzsākta topogrāfisko karšu 3.cikla sagatavošana mērogā 1:10 000
Šie darbi tiek veikti atbilstoši LĢIA noteikumiem, kas saskaņoti Aizsardzības ministrijā:

1. LĢIA 2012. gada 7. februāra noteikumi Nr.1 "Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 vispārīgās prasības un izgatavošanas noteikumi"

LĢIA 2012. gada 7. februāra noteikumi Nr. 1 "Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 vispārīgās prasības un izgatavošanas noteikumi" (0.41 Mb)
1.pielikums Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 digitālās datu kopas objektu saraksts (0.28 Mb)
2.pielikums Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000 trešais izdevums (2.31 Mb)
3.pielikums Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 metadati (0.06 Mb)
4.pielikums Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 kartes lapas noformējums (25.29 Mb)

2. LĢIA 2012. gada 28. marta noteikumi Nr.5 "Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 tehniskie noteikumi"
Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 tehniskie noteikumi (1.18 Mb)
1.pielikums Topogrāfiskās kartes M 1:10 000 tehnoloģiskā shēma (0.71 Mb)
2.pielikums Topogrāfiskās kartes M 1:10 000 tehnoloģiskās shēmas procesu saraksts (0.08 Mb)
3.pielikums Topogrāfiskās kartes M 1:10 000 digitālās datu kopas objektu saraksts (0.83 Mb)
4. pielikums Topogrāfiskās kartes M 1:10 000 3.cikla datu bāzes struktūra (0.21 Mb)
5.pielikums Teksta centroīdi (0.08 Mb)
6.pielikums Kontūrdalošie objekti (0.08 Mb)
7.pielikums Vietvārdu lietošana topogrāfiskajai kartei M 1:10 000 (0.14 Mb)
8.pielikums Ceļu un grāvju attēlošanas principi (0.18 Mb)
9.pielikums Topogrāfiskās kartes M 1:10 000 anotāciju slāņu "name_T" un "hidro_T" konvertēšanas norādījumi (0.11 Mb)

Galvenās atšķirības 3.cikla specifikācijai no 2.cikla specifikācijas skar ceļu klasifikāciju
Konceptuāli tiek izmainīts attēlojums ceļiem - no to klasificēšanas pēc nozīmes (piemēram, automaģistrāle, šoseja, zemesceļš u.c) uz klasificēšanu pēc seguma un platuma
Ceļu svarīgums tiek attēlots ar ceļa indeksu (piemēram, starptautiskais, galvenais, 1. vai 2.šķiras ceļš)
Ceļu klasificēšanas salīdzinošā tabula topogrāfisko karšu M 1:10 000 specifikācijās:
Ceļu klasificēšanas salīdzinošā tabula topogrāfisko karšu M 1:10 000 specifikācijās (0.03 Mb)

Sākot ar 2011.gadu, topogrāfiskajās kartēs mērogā 1:10 000 netiek attēloti visi ģeodēziskie punkti, bet gan tikai valsts ģeodēziskā pamattīkla punkti (G0, G1, G2, Mg1, Gr1), kas kalpo par pamatu visai ģeodēziskajai atskaites sistēmai
Tā kā kartē attēlo arī apvidū redzamos objektus, kartēs attēlo arī triangulācijas tīkla punktus (T1 un T2), kas, pateicoties kārtīgai punkta ārējai konstrukcijai (kupica un vietām triangulācijas signāls), kartogrāfijā kalpo par labiem orientierpunktiem apvidū 
Informācija par visiem valsts ģeodēziskā tīkla punktiem ir pieejama Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē
Datubāze nodrošina iespēju atlasīt informāciju un veikt tās eksportu uz Word vai Excel formātu, kā rezultātā informāciju ir iespējams tālāk izmantot nepieciešamajam mērķim (vizualizācijai, aizsargjoslu noteikšanai, teritorijas plānojumiem, aprēķiniem utt.)
Parse Time: 0.068s