izvēlne

2.izdevums (2005.-2012.gads)

Darbs pie 2.izdevuma uzsākts 2005.gadā un pabeigts 2012.gadā
Galvenais datu avots ir 2004.-2010.gada aerofotogrāfēšanas materiāli ar izšķirtspēju ne lielāku par 2 metriem
Lauku darbi veikti laika posmā no 2005.2010.gadam
Kartes pieejamas gan tiražētas papīra veidā, gan digitāli - ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase un ESRI Shapefile formātos, kā arī rastra TIFF un JPG formātos ar vai bez piesaistes LKS-92 TM koordinātu sistēmai
Digitālie dati pieejami gan pa atsevišķām kartes lapām, gan konkrētām lietotāja norādītām teritorijām, gan arī pa atsevišķiem datu slāņiem
Darbam ar datiem piemērotākais ir ģeodatubāzes formāts, kurš nodrošina datu vizualizāciju atbilstoši kartes specifikācijai

Topogrāfiskās kartes M 1 : 50 000, pieejamie vektoru dati (1.43 Mb)


Iespiestās topogrāfiskās kartes M 1 : 50 000 (1.74 Mb)


Topogrāfiskās kartes M 1:50 000 2.izdevums pieejama arī kā WMS pakalpojums (vairāk lasiet sadaļā Kartes/WMS servisi)
Serviss darbojas mērogu skalā no 1:20 000 līdz 1:100 000


Parse Time: 0.043s