izvēlne

Pieejamība

Topogrāfisko karti mērogā 1:100 000 perspektīvā plānots izgatavot visai valsts teritorijai
Pagaidām izgatavota tikai viena eksperimentālā karte, kas ietver Ventspils pilsētu un apkārtni atbilstoši TKS-93 karšu lapu nomenklatūrai lapas Nr.414
Kartē ietvertās teritorijas, tai skaitā pieguļošā jūras akvatorija, ir 3 000 km²

Kartē esošā informācija un datu bāze ir veidota no topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000, veicot kartes objektu ģeneralizāciju atbilstoši mērogam

Karte izmantojama dažādām struktūrām un organizācijām kā plānošanas materiāls un pārskata karte novadu līmenī

Izmainīts: 2015.03.30. 16:50


Parse Time: 0.014s