izvēlne

Pieejamība

EuroRegionalMap ir topogrāfiska datu bāze mērogā 1:250 000, sagatavota Eiropas nacionālo kartēšanas un kadastra organizāciju apvienības EuroGeographics projekta ietvaros
Datu bāzes aktuālākā 7.1.versija ir sagatavota par 35 Eiropas valstīm 2014.gadā
LĢIA ir pieejami oriģinālie dati par visām 35 valstīm kā vienota datu bāze

Latvijas teritorijas dati pieejami LKS-92 TM koordinātu sistēmā ESRI coverage, geodatabase un SHP formātos
Galvenais izejmateriāls militārās Kopējo operāciju kartes (JOG) mērogā 1:250 000 2.izdevums

Izgatavošanas un uzturēšanas periods 2005.2014.gads"Latvijas Republikas pārskata karte M 1: 250 000"


Kartē attēlota informācija par visām apdzīvotām vietām, ceļu tīklu, veģetāciju (meži, purvi), upju tīklu, ūdenstilpēm (lielie dīķi, ezeri),augstienēm un reljefu. Kartes aizrāmja daļā ir pieejama plaša informācija par valsts robežas garumu, iedzīvotāju skaitu pilsētās un ciemos, augstākajiem kalniem un dziļākajiem ezeriem
Tipogrāfiski tiražētā veidā karte izdota 2 reizes:
  • 2008.gadā  kartes 1.izdevums
  • 2012.gadā kartes 2.izdevums
Digitālie dati pieejami ESRI ArcGIS vektordatu formātos, kā arī rastra TIFF formātā ar vai bez piesaistes LKS-92 TM koordinātu tīklam
Pārskata kartes abi izdevumi pieejami tiražētā veidā
Pārskata karte M 1:250 000 ir pieejama arī kā WMS pakalpojums (vairāk lasiet sadaļā Kartes/WMS servisi)
Serviss darbojas mērogu skalā no 1:55 001 līdz 1:499 999

Metadati

Topogrāfiskās kartes M 1:250 000 datus var pieprasīt aizpildot elektronisko pieprasījuma veidlapu

Izmainīts: 2017.08.29. 15:23


Parse Time: 0.014s