izvēlne

Specifikācijas un normatīvie dokumenti

EuroRegionalMap datu bāzei ir 18 informācijas slāņi:
administratīvās robežas, hidrogrāfija, satiksmes ceļi, apdzīvotas vietas (ieskaitot to nosaukumus un iedzīvotāju skaitu), veģetācija, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meži, dabas parki, nozīmīgi cilvēku veidoti un dabas objekti, ģeogrāfiskie nosaukumi (ietverti tikai tie nosaukumi, kas nav fiksēti objektu atribūtos), kā arī  dažādi objekti (elektropārvades līnijas, torņi, u.c.)

Datu bāzes struktūra tuva DIGEST (Digital Geographic Information ExchangeStandard) standartam,
datu kodēšanas sistēma atbilst DIGEST FACC (Feature Atribute Coding Catalog)
Datu precizitāte 125 m dabā

Sīkāka informācija pieejama EuroGeographics mājas lapā


Izmainīts: 2015.03.31. 09:39


Parse Time: 0.016s