izvēlne

Pieejamība

Latvijas pārskata karte - datubāze mērogā 1 : 1 000 000 ietver sevī svarīgāko topogrāfisko informāciju atbilstoši tās mērogam
Dati veidoti Eiropas nacionālo kartēšanas un kadastra organizāciju apvienības EuroGeographics speciāla projekta EuroGlobalMap ietvaros

Datu bāzes 6.1 versija (2013.gads) aptver 35 Eiropas valstis
LĢIA ir pieejami visi oriģinālie dati visām 35 valstīm kā vienota datu bāze

Latvijas teritorijas dati pieejami LKS-92 TM koordinātu sistēmā ESRI coverage, geodatabase un SHP formātos
Izgatavošanas un uzturēšanas periods 2005.-2013.gads
Pārskata karte M 1:1 000 000 ir pieejama arī kā WMS pakalpojums (vairāk lasiet sadaļā Kartes/WMS servisi)
Serviss darbojas mērogu skalā no 1:750 001 un sīkākos mērogos

No 2013.gada 8.marta Eiropas pārskata kartes EuroGlobalMap mērogā 1:1 000 000 digitālo datu kopa ir pieejama bez maksas ikvienam saskaņā ar EuroGeographics jaunajiem brīvi pieejamo datu licencēšanas noteikumiem
Tā tiek sagatavota, izmantojot EuroGeographics asociācijas Eiropas Nacionālo kartēšanas, kadastra un reģistru iestāžu sagatavoto  un pārbaudīto ģeoinformāciju
Dati apkopoti, izmantojot 45 Eiropas valstu sniegto nacionālo kartēšanas informāciju un to bezmaksas lejupielāde atsevišķām teritorijām pieejama EuroGeographics mājas lapā
Šis solis ir daļa no jaunās  lietotāju cenu un līgumu pakešu ieviešanas. Šīs izmaiņas nozīmē, ka EuroGeographics par maksu izplatīs tikai Eiropas un reģionālo pārklājumu produktus:
EuroBoundaryMap, EuroRegionalMap un EuroDEM
Atsevišķu valstu datu kopas un pārrobežu apgabalu dati katram produktam būs pieejami pie izplatītājiem, kuri ieguvuši datu izplatīšanas tiesības
Dati tiek piedāvāti ESRI ģeodatubāzes un SHP formātos

Par Latvijas teritoriju ir pieejami 2012.-2013.gada dati


Kopš 2001.gada 5.decembra Latvija ir iesaistījusies pasaules mēroga projektā GlobalMappingProject un ir viena no 182 valstu pārstāvēm, kuru nacionālās kartēšanas organizācijas ir projekta  karšu satura  informācijas sagatavotāji, to skaitā arī LĢIA
Vairāk par GlobalMap projektu lasiet GlobalMap (0.18 Mb)

Izmainīts: 2015.03.31. 09:38


Parse Time: 0.035s