izvēlne

Karšu PārlūksKopš 2010.gada LĢIA ir izveidots Karšu Pārlūks, kurā skatāmi LĢIA sagatavotie pamatdati Latvijas teritorijai un tajā ir  iespējams veikt dažādas darbības, pielietojot rīkjoslas.
2016.gadā ir izveidota Karšu Pārlūka versija mobilajām ierīcēm.

Ar Karšu Pārlūku internetā  piedāvājam ielūkoties jebkurā Latvijas vietā, izmantojot šādas LĢIA uzturētās kartes un informāciju:
-Pārskata kartes mērogā 1:1 000 000, 1:500 000 un 1:250 000;
-Topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 un 1:10 000;
-Topogrāfisko plānu mērogā 1:2000 Rīgas pilsētai, daļai Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Valmieras un Liepājas;
-Ortofotokartes:
  • Ortofotokartes mērogā 1:10 000 (1m/pix, melnbaltas), aerofotografēšana veikta 1994. - 1999.gadā, visai Latvijas teritorijai (1.cikls);
  • Ortofotokartes mērogā 1:10 000 (1m/pix, krāsainas), aerofotografēšana veikta 2001. - 2005.gadā, visai Latvijas teritorijai (2.cikls);
  • Ortofotokartes mērogā 1:10 000 (0,5 m/pix, krāsainas), aerofotografēšana veikta 2007. - 2008.gadā, nepilnam Latvijas teritorijas noklājumam, jo netika nofotografētas atsevišķas teritorijas Ziemeļvidzemē un Latgales dienvidaustrumu daļā, kā arī austrumu pierobežā (3.cikls);
  • Ortofotokartes mērogā 1:10 000 (0,5 m/pix, aerofotografēšana veikta 2010. - 2011. gadā) visai Latvijas teritorijai (4.cikls);
  • Ortofotokartes mērogā 1:10 000 (0,25 m/pix Rīgā un valsts centrālajā daļā, 0,4 m/pix pārējā Latvijas teritorijā) 2013. - 2015.gads (5.cikls);
  • Ortofotokartes krāsainā un infrasarkanā spektrā (0,25 m/pix) teritorijām, kurām aerofotografēšana veikta 2016 - 2018. gads (6.cikls).

-Karšu lapu dalījums atbilstoši TKS-93 sistēmai mērogiem 1:10 000 un 1:50 000;
-Latvijas Digitālais virsmas modelis ar 20 metru soli;
-Vietvārdu un ģeogrāfisko nosaukumu meklēšanas iespējas;
-Valsts ģeodēziskā tīkla punktu informācija;
-Attālumu un laukumu mērīšanu;
-Koordinātu noteikšanu un meklēšanu pēc koordinātām;
-Izvēlētās vietas interneta adreses kopēšana, nosūtīšanai e-pastā vai ievietošanai dokumentos;
-Pievienot interneta karšu servisus (Web Map Services jeb WMS). Šī funkcija ļauj papildināt LĢIA karšu slāņus ar internetā brīvi pieejamiem karšu servisiem;
-Iespēja ekrānā redzamo karti papildināt ar koordinātu tīklu gan LKS-92 TM, gan WGS-84 koordinātu sistēmās;
-Iespēju pievienot GPS iekārtās informācijas apmaiņas formātā GPX uzkrātos datus Karšu Pārlūkam un apskatīt tos;
-Iespēju pārsūtīt Pārlūka lietotāja zīmētas līnijas un poligonus, izmantojot interneta adreses kopēšanu, nosūtīšanai e-pastā.

Lai veiksmīgi darbotos ar Karšu Pārlūku, katra rīka izvēlnes logā ir pieejama informācijas poga ar instrukciju darbam.
Kā maksas pakalpojums tiek piedāvāta Karšu Pārlūka abonēšana lietotāja mājaslapā.


Karšu Pārlūks un tajā ietvertie ģeotelpiskie dati ir autortiesību objekts.

Visas autora personiskās un mantiskās tiesības uz Karšu Pārlūku un tajā ietvertajiem ģeotelpiskajiem datiem pieder Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai un ir aizsargātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Autortiesību likumu un Ģeotelpiskās informācijas likumu normatīvajos aktos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

Karšu Pārlūkā ietvertos ģeotelpiskos datus elektroniskā formā aizliegts kopēt, publiskot, publicēt vai citādi izplatīt bez Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izsniegtas rakstveida licences saņemšanas.
Karšu Pārlūka lietotājam bez rakstveida licences saņemšanas ir atļauts veikt visas atbilstoši funkcionalitātei paredzētās darbības skatīšanās un pārlūkošanas režīmā, kā arī veikt karšu Pārlūkā attēloto ģeotelpisko datu ekrānuzņēmuma izdruku atļautās funkcionalitātes ietvaros analogā formā (uz papīra, kartona, plēves u.c.), lai izmantotu to savām vajadzībām - juridiskas personas iekšējo darba procesu nodrošināšanai, kā arī fiziskas personas privātām vajadzībām nekomerciālos nolūkos.
Ja ģeotelpiskie dati atļautajā veidā analogā formā (papīra, kartona, plēves u.c.) privātām vajadzībām tiek publiskoti, publicēti vai citādi izplatīti, datu lietotājam jānodrošina atsauce uz datu iegūšanas avotu un autortiesību zīmes atveidošana šādā formā:

/datu nosaukums/ Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, pirmpublicējuma gads

Atbilstoši normatīvajiem aktiem par neatļautu ģeotelpisko datu izmantošanu vai iegūšanu ar neatļautām darbībām jūs var saukt pie civiltiesiskās, krimināltiesiskās un administratīvās atbildības.Par kartēs pamanītām nepilnībām un Jūsu priekšlikumiem lūdzam informēt uz e-pastu:

Izmainīts: 2018.05.24. 13:37