izvēlne

Vietvārdu datubāze
Vietvārdu datubāzē tiek uzturētas ziņas par vietvārdiem (ģeogrāfiskajiem nosaukumiem jeb toponīmiem) un tiem atbilstošajiem ģeogrāfiskajiem objektiem gan dabas, gan cilvēku veidotiem.

2016. gada 1. janvārī Vietvārdu datubāzes darba versijā ir uzkrāti 154 tūkstoši nosaukumi, kas attiecas uz 118 tūkstošiem ģeogrāfisko objektu. Informācija aptver visu Latvijas teritoriju, kā arī kaimiņvalstu pierobežas zonu.
Vietvārdu datubāzes publiskā versija (7. izdevums) lietotājiem piedāvā 99 000 ierakstu ziņas par 127 tūkstošiem nosaukumu, kas attiecas uz 99 tūkstošiem Latvijas teritorijā esošu ģeogrāfisko objektu.

Ar Vietvārdu datubāzi iepzīstina arī 2016.gadā sagatavotais buklets "Vietvārdu datubāze"

Datubāzes dati var būt noderīgi :
  • nosaukumu pareizai izvēlei un lietošanai;
  • oficiālo nosaukumu apstiprināšanai;
  • mācību un  zinātniskajam darbam;
  • karšu un plānu sagatavošanai un pārbaudei;
  • dažādu datu kopu un izziņas materiālu sagatavošanai;
  • u. c.

Vietvārdu datubāze pieejama arī kā WMS pakalpojums (vairāk lasiet sadaļā Kartes/WMS servisi)Izmainīts: 2016.12.22. 10:47


Parse Time: 0.074s