izvēlne

E-grāmatasLatvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums - Rīga, LĢIA, 2007

Latvijas ciemu nosaukumu vārdnīca, kurā iekļauti 8879 Latvijas apdzīvoto vietu 14 012 nosaukumi. Tie sakārtoti pēc 2006. gada administratīvā iedalījuma (kas bija spēkā līdz 2009. gada pašvaldību vēlēšanām) un papildināti ar īsiem filoloģiska un ģeogrāfiska rakstura komentāriem. Pievienots alfabētisks nosaukumu saraksts, kā arī ziņas par aptuvenu iedzīvotāju skaitu ciemos
Grāmata elektroniskā veidā


Latvijas Republikas ģeogrāfiskie nosaukumi kartēm mērogā 1:1 000 000 / Concise Gazetteer of the Republic of Latvia, scale 1: 1000 0000 - Rīga, VZD, 2004
Divvalodīgs (latviešu-angļu) vietvārdu katalogs ar kartogrāfiskajiem pielikumiem
Veidots saskaņā ar ANO rekomendācijām
Katalogā iekļauti Latvijas nozīmīgāko ģeogrāfisko objektu - visu pilsētu, nozīmīgāko ciemu, galveno Baltijas jūras un tās piekrastes objektu, lielāko ezeru, garāko upju, augstieņu un to augstāko kalnu - nosaukumi, norādītas to ģeogrāfiskās koordinātas, kā arī atrašanās vieta atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam, kāds bija spēkā līdz 2009.g. pašvaldību vēlēšānām. Iedzīvotāju skaits pilsētās norādīts pēc Centrālās Statistikas pārvaldes 2004.g. datiem, iedzīvotāju skaits ciemos - pēc enciklopēdijas “Latvijas pagasti” (izdota 2001.g.)
Grāmatai ir rekomendējošs un informatīvs raksturs, tā paredzēta kā informācijas avots tiem, kam Latvijā un ārvalstīs nepieciešama korekta, Latvijā sagatavota informācija par lielālo Latvijas ģeogrāfisko objektu nosaukumiem
Grāmata elektroniskā veidā


Izmainīts: 2016.12.16. 15:44


Parse Time: 0.015s