izvēlne

Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi", LĢIA kopš 2012. gada 10. janvāra ir uzsākusi oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršanu dabas objektiem, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumiem. Oficiālie vietvārdi nepieciešami, lai nodrošinātu dabas objektu viennozīmīgu identifikāciju, nosakot konkrētu nosaukumu un tā pieraksta formu lietošanai oficiālajā saziņā, dokumentos, publiskā informācijā, normatīvajos aktos, kartēs (jo daudziem Latvijas dabas objektiem ir līdz 10 un pat vairāk dažādu nosaukumu un nosaukumu variantu).  Oficiālo paralēlnosaukumu mērķis ir sagalabāt kultūrvēsturiski vērtīgos vietvārdus, kā arī nodrošināt objektu labāku atpazīstamību


Aicinām iepazīties ar lēmuma projektu. Priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt līdz 2017. gada 6. janvārim pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas attiecīgie dabas objekti, vai arī LĢIA  (rakstot uz Vita.Strautniece@lgia.gov.lv)

LĢIA aktuālais lēmuma projekts par oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršanu:

Informācija pašvaldībām un Lēmuma projekta teksts (3.96 Mb)
Oficiālo vietvārdu saraksts (projekts, 2.pielikums) (36.46 Mb)
Valsts valodas centra atzinums (29.71 Mb)

Detalizēta informācija par vietvārdiem, atbilstošajiem objektiem un to atrašānās vietu kartēs ir pieejama Vietvārdu datubāzes publiskajā versijā internetāAr oficiālo vietvārdu piešķiršanas procesu un tā priekšvēsturi iepazīstina  prezentācija
Ceļš uz Latvijas dabas objektu oficiālajiem nosaukumiem (3.57 Mb)
LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Kartogrāfijas nodaļas Toponīmikas laboratorija ir sagatavojusi informatīvu bukletu par 2012. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi"

Tajā sniegts konspektīvs pārskats par šiem MK noteikumu "Vietvārdu informācijas noteikumi" būtību un saturu.  Pamatota oficiālo vietvārdu nepieciešamība, skaidroti oficiāla vietvārda un paralēlnosaukuma kritēriji, piešķiršanas un izmantošanas kārtība. Sniegta informācija par svarīgākajiem valsts vietvārdu informācijas avotiem, kā arī atbildīgajām institūcijām vietvārdu jomā

Buklets var noderēt ikvienam kā ceļvedis "Vietvārdu informācijas noteikumos" (11.77 Mb)Izmainīts: 2016.12.23. 09:48


Parse Time: 0.034s