izvēlne

Seminārs par ģeodēziskajiem tīkliem 2010.gada 12.novembrī

2010.gada 12.novembrī Kara muzejā LĢIA rīkoja semināru vietējo pašvaldību vadītājiem un pārstāvjiem „Vietējais ģeodēziskais tīkls un tā datubāze”

Seminārā piedalījās 75 dalībnieki no 60 pašvaldībām. LĢIA speciālisti semināra pirmajā daļā iepazīstināja ar Ģeotelpiskās informācijas likuma prasībām, pastāstīja par valsts politikas īstenošanu ģeodēzijas jomā, par moderno tehnoloģiju (GPS mērījumi ar LatPos) izmantošanu ģeodēziskajiem mērījumiem un sniedza kopsavilkumu aptaujai par vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem

Semināra otrā daļa bija veltīta valsts ģeodēziskā tīkla datu bāzei un vietējo ģeodēzisko tīklu datubāzes (VTDB) testa versijai. Pašvaldības tiek aicinātas testēt VTDB (tām ir izsniegti lietotāja vārdi un paroles) ar mērķi pārbaudīt VDTB funkcionalitāti un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem VTDB uzlabojumiem, kas ļautu pašvaldībām šo datubāzi izmantot savām vajadzībām (ievērojot pašvaldību saistošo noteikumu prasības) un sniegt LĢIA aktuālo informāciju par savas administratīvās teritorijas vietējo ģeodēzisko tīklu (kā to nosaka Ģeotelpiskās informācijas likums)

Jautājumus un priekšlikumus pašvaldības var sniegt elektroniski, reģistrējoties ĢeoForumā
LĢIA arī turpmāk organizēs seminārus ar vietējām pašvaldībām par vietējo ģeodēzisko tīklu jautājumiem

Semināra programmas materiāli:
Ģeotelpiskās informācijas likuma skaidrojums par vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem (1.27 Mb) (H.Baranovs)
  Valsts ģeodēzijas politikas īstenošana (3.55 Mb) (I.Aleksejenko)
LatPos sistēma (6.58 Mb)   (J.Zvirgzds)
LĢIA veiktās Aptaujas par vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem rezultātu izvērtējums un secinājumi (1.38 Mb)   (B.Helfriča)
Ģeodēzisko tīklu informācijas sistēmas (3.04 Mb)   ( L.Lieksne, A.Ozols)
Vietējo ģeodēzisko tīklu datubāzes testēšanas procesa norises kārtības izklāsts (3.62 Mb) (B.Helfriča, A.Ozols)Parse Time: 0.036s