izvēlne

Informācija par vietējo ģeodēzisko tīklu

2012.gada 27.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” nosaka vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanas, uzturēšanas, kā arī informācijas sniegšanas kārtību
Ar 2014.gada novembri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" darbību uzsākusi pilnveidotā Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāze (VTDB)
Autorizēta piekļuve VTDB ir tikai pašvaldību noteiktiem Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes lietotājiem. Lai anulētu vai saņemtu jaunus VTDB lietotāja rekvizītus piekļuvei datubāzei, pašvaldībai ir jānosūta LĢIA aizpildīta pieprasījuma veidlapa “Lietotāja piešķiršanas/anulēšanas forma” vai “Lietotāja pirmās pieteikšanas forma”, kas pieejama, pieslēdzoties Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzeiAr vietējo ģeodēzisko tīklu saistīto darbību procesu un dokumentu shēma (0.04 Mb)


Darbības vietējā ģeodēziskā tīkla punktu iznīcināšanas gadījumā (0.19 Mb)

Biežāk uzdotie jautājumi saistībā ar vietējo ģeodēzisko tīklu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” vietējā pašvaldība nodrošina tās teritorijā esošā vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un nosaka par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu
Ņemot vērā Ģeotelpiskās informācijas likumā noteikto kompetenci ģeodēziskās atskaites sistēmas izveides un uzturēšanas koordinēšanā un uzraudzībā, lai veicinātu ar vietējo ģeodēzisko tīklu saistīto jautājumu operatīvu risināšanu un koordinēšanu, LĢIA publicē vietējo pašvaldību sniegto informāciju par pašvaldību deleģētajām atbildīgajām personām jautājumos, kas saistīti ar vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu
Ja kādā pašvaldībā mainās par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgā persona, tad lūgums aktuālo informāciju nosūtīt LĢIA uz e-pastu: info[at]lgia.gov.lv


Seminārs "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" 2012.gada novembrī
Seminārs par ģeodēziskajiem tīkliem 2010.gada 12.novembrī

Uz «Informācija pašvaldībām»

Izmainīts: 2020.03.17. 09:18


Parse Time: 0.026s