izvēlne

Tiražētie izdevumi

Sēlpils pagasts. Novadpētnieciska vietvārdu vārdnīca. Daba. Iedzīvotāji. Apdzīvotās vietas.

ISBN kods: 9984-28-648-7
Svītru kods:
Pieejamība: ir
Izdošanas gads: 2005
Izdevējs: VZD
Iespiests: Tipogrāfijā "Latvijas karte"

Anotācija:
Novadpētniecisks un toponīmisks pētījums par Jēkabpils rajona Sēlpils pagastu, kurā raksturoti ģeogrāfiskie (dabas objekti, apdzīvotās vietas u.c.) un kultūrvēsturiskie (pilskalni, apmetnes, senkapi, kapsētas) objekti. Katrai reālijai uzskaitīti visi zināmie nosaukumi, no tiem izraudzīts viens pamatnosaukums, kurš ieteicams turpmākai lietošanai
Lai saglabātu pagasta vietvārdu kopumu, sniegtas ziņas arī par bijušajiem, bet vairs neesošajiem ģeogrāfiskajiem un kultūrvēsturiskajiem objektiem un to nosaukumiem. Vārdnīcā atrodams Sēlpils pagasta dabas apstākļu raksturojums, informācija par iedzīvotājiem un apdzīvotajām vietām, kā arī pagasta vēsturisks raksturojums
Vārdnīcas otrā izdevuma pielikumā ir Sēlpils pagasta hronika, karte M 1:25 000 un 10 kartoshēmas
Darbs varētu būt noderīgs ne vien katram Sēlpils pagasta iedzīvotājam, bet arī preses darbiniekiem, kartogrāfiem, zemes ierīkotajiem, novadpētniekiem, tūristiem - visiem, kuru interešu loks saistīts ar Sēlpils dabu, ļaudīm, vēsturi
Grāmata sagatavota un izdota ar Sēlpils pagasta padomes un Daugavas fonda atbalstu


Parse Time: 0.124s