izvēlne

Tiražētie izdevumi

Zaubes pagasts. Vietas un vārdi.

ISBN kods: 9984-28-350-X
Svītru kods:
Pieejamība: nav
Izdošanas gads: 2005
Izdevējs: VZD
Iespiests: Tipogrāfijā "Latvijas karte"

Anotācija:
Novadpētniecisks un toponīmisks pētījums par Cēsu rajona Zaubes pagastu
Tajā raksturoti dabas un kultūrvēsturiskie objekti, apdzīvotās vietas (ciemi un viensētas), apkopoti visi zināmie to nosaukumi
Izmantoti Latvijas Vietvārdu datubāzes dati, literatūras un karšu avoti, lauka apsekojumu, skolas arhīva, Zaubes pagasta padomes un vietējo novadpētnieku materiāli, vietējo iedzīvotāju atmiņu pieraksti. Lai saglabātu pagasta vietvārdu bagātību, grāmatā iekļauti arī jau izzudušu objektu (bijušo viensētu, krogu, dzirnavu ezeru u.c.) nosaukumi. Sniegts ieskats pagasta vēsturē un ļaužu dzīvē dažādos laikos
Grāmata bagātīgi ilustrēta ar vēsturiskām un mūsdienu fotogrāfijām. Tajā ievietotas gandrīz visu Zaubes pagasta viensētu un citu dzīvojamo māju fotogrāfijas. Pielikumā ir divas kartoshēmas, kā arī Zaubes pagasta karte M 1:25 000
Izdevums būs noderīgs Zaubes un apkārtējo pagastu ļaudīm, kā arī novadpētniekiem, skolēniem, studentiem un visiem, kam interesē Zaubes pagasta daba, cilvēki, vēsture un vietvārdi
Grāmata sagatavota sadarbībā ar Zaubes pagasta padomi


Parse Time: 0.100s