izvēlne

Tiražētie izdevumi

Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums.

ISBN kods: 9984-28-484-0
Svītru kods: 4751009260914
Pieejamība: nav
Izdošanas gads: 2007
Izdevējs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Iespiests: Tipogrāfijā "Latvijas karte"

Anotācija:
Latvijas ciemu nosaukumu vārdnīca, kurā iekļauti 8879 Latvijas apdzīvoto vietu 14012 nosaukumi. Tie sakārtoti pēc 2006.gada 15.oktobra administratīvā iedalījuma un papildināti ar īsiem filoloģiska un ģeogrāfiska rakstura komentāriem. Pievienots alfabētisks nosaukumu saraksts, kā arī ziņas par aptuvenu iedzīvotāju skaitu ciemos
Saskaņā ar Valsts adrešu reģistra datiem (2006.gads) norādīti oficiālie nosaukumi tām apdzīvotajām vietām, kurām ir oficiāli piešķirts ciema statuss
Grāmatā iekļautas pēc iespējas visas lauku apdzīvotās vietas, kas sastāv no vismaz trim mājām, kam ir apvienojošs nosaukums un ko vietējās pašvaldības un/vai iedzīvotāji atzīst par ciemiem
Publikācijas pamatā ir ciemu nosaukumu dati no Latvijas Republikas Satelītkartes M 1:50 000. Darbā izmantota arī Vietvārdu datubāze un daudzi rakstītie un kartogrāfiskie ģeogrāfisko nosaukumu avoti
Informācija iegūta un precizēta, aptaujājot Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu speciālistus, pašvaldību darbiniekus, vietējos iedzīvotājus
Pētījumam ir rekomendējošs, informatīvs un kultūrvēsturisks raksturs
Izdevums iecerēts kā informācijas avots plašam lietotāju lokam un rokasgrāmata tiem, kas strādā ar Latvijas vietu vārdiem
Grāmata būs noderīga, piešķirot, precizējot vai mainot ciemu, pagastu, novadu oficiālos nosaukumus. Izmantojama arī reģionālajā plānošanā, kartogrāfijā, komunikācijā
Grāmata elektroniskā veidāParse Time: 0.096s