izvēlne

Tiražētie izdevumi

Ģeodēzija

ISBN kods: 9984-28-428-X
Svītru kods: 4751009261973
Pieejamība: nav
Izdošanas gads: 2007
Izdevējs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Iespiests: Tipogrāfijā "Latvijas karte"

Anotācija:
Grāmata izdota ar mērķi sniegt topošajiem speciālistiem pamatzināšanas ģeodēzijā, bez kurām grūti izprast moderno ģeodēzisko instrumentu būtību un mūsdienu progresīvās mērniecības tehnoloģijas
Tajā aplūkoti ar ģeodēziju saistītie vispārīgie jēdzieni, ģeodēziskie mērījumi un tajos lietojamie instrumenti, uzmērīšanas veidi un metodes, to pielietojums dažās tautsaimniecības nozarēs
No jauna aplūkoti pašreiz plašāk izplatītie modernie ģeodēziskie instrumenti elektroniskie tahimetri, digitālie nivelieri, globālās pozicionēšanas instrumenti u.c. -, aprakstīti to darbības principi un lietojums ģeodēzijā
Mācību grāmata ir sagatavota atbilstoši LLU dažādu specialitāšu pamatstudiju programmām ģeodēzijas priekšmetā. To var izmantot arī citās augstskolās ar līdzīgām studiju programmām
Grāmata ir pieejama Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, Ventspils augstskolas, Rēzeknes augstskolas, Nacionālās aizsardzības akadēmijas un Rīgas celtniecības koledžas bibliotēkāsParse Time: 0.100s