izvēlne

Informācijas saņemšanas kārtība

Pakalpojumu sniegšana ģeodēzijas un kartogrāfijas jomā, t.sk. datu izsniegšana, tiek organizēta uz rakstiska pieteikuma vai elektroniska pieprasījuma pamata

LĢIA struktūrā ar datu izsniegšanu un noformēšanu nodarbojas Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju departamenta Informācijas un pakalpojumu daļa (mob. tālr. 25691504), kas sadarbībā ar Juridisko daļu un citām LĢIA struktūrvienībām organizē līgumu projektu sagatavošanu, datu atlasīšanu un citu pakalpojumu veikšanu, kā arī veic uzskaiti. Interesējošos jautājumus par pakalpojumiem un informācijas pieejamību lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi pakalpojumi[at]lgia.gov.lv

Ģeotelpiskās informācijas izmantošanas kārtību nosaka 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība"

Izcenojumus nosaka 2017.gada 25.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.421 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"

Atkarībā no pieprasītā datu apjoma, izsniegšanas veida vai pakalpojuma veida tiek noslēgts līgums
Piedāvājam informatīvi iepazīties ar Licences līgumu ģeotelpisko datu kopu izmantošanai paraugformām
Licences līguma forma gala lietotājiem (0.13 Mb)
Licences līguma forma datu izplatītājiem (0.13 Mb)
Licences līguma forma pakalpojumu sniedzējiem (0.13 Mb)
Datu nodošanu iespējams organizēt:
  • ierakstot elektronisko datu nesējos vai izdruku veidā, nosūtot pa pastu vai saņemot personīgi LĢIA
  • ar FTP servera starpniecību
Informāciju par LĢIA sniegtajiem pakalpojumiem lasiet sadaļā Publiskie maksas pakalpojumi
Datu saņemšanu aicinām pieteikt sadaļā Pakalpojumi/Pakalpojumu pieprasīšana aizpildot elektronisko pieprasījuma veidlapu

Pieteikumu pieņemšanu, konsultāciju sniegšanu un datu izsniegšanu veic arī reģionālās struktūrvienības.


Izmainīts: 2018.02.20. 09:29


Parse Time: 0.017s