izvēlne

Aerolāzerskenēšana

Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšana

2013. gadā tika uzsākta Latvijas vienlaidu aerolāzerskenēšana, kuru vairāku gadu laikā ir veikuši ārpakalpojuma sniedzēji Polijas uzņēmums MGGP Aero un Francijas uzņēmums Geofit Expert.

2019. gada pavasarī ir plānots noslēgt Latvijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas darbus. Atbilstoši konkursa rezultātiem skenējamā teritorija 2019. gadā ir 11 635 km2  un to veiks Polijas uzņēmums MGGP Aero.

Teritorijas izvēlē maksimāli ņemtas vērā ieinteresēto ministriju un institūciju intereses.

Pieejamie digitālā augstuma modeļa pamatdati Latvijas teritorijai no 2013. - 2018. gadam (0.94 Mb)Latvijas teritorijas aerolāzerskenēšanas darbu plāns 2019. gadam (1.08 Mb)Galvenie tehniskie parametri:
  • Kopējais iegūto punktu blīvums ne mazāks par 4p/m², zemes virsmu raksturojošo punktu vidējais blīvums ne mazāks par 1,5 p/m²
  • Datu vertikālā precizitāte ne sliktāka kā 12 cm (2 sigmas ar 95 % ticamības līmeni) pret Valsts ģeodēzisko tīklu
  • Datu horizontālā precizitāte ne sliktāka kā 36 cm (2 sigmas ar 95 % ticamības līmeni) pret Valsts ģeodēzisko tīklu
Iegūtie dati tiek  automātiski klasificēti pa līmeņiem:
  • zemes virsma;
  • zemā veģetācija;
  • augstā veģetācija;
  • būves.

Aerolāzerskenēšanas datu klasifikācijas apraksts (0.25 Mb)


Papildus tiek veikta zemes virsmas punktu manuāla precizēšana, lai iegūtu pēc iespējas labākus izejas datus digitālā reljefa modeļa sagatavošanai
Atbilstoši Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijā minētajam, LĢIA apstrādātie aerolāzerskenēšanas dati valsts un pašvaldību funkciju izpildei ir pieejami bez maksas


Izmainīts: 2019.07.31. 14:41


Parse Time: 0.016s