izvēlne

Informācija

LĢIA pēc pasūtījuma sagatavo dažādas tematiskās kartes, izmantojot LĢIA rīcībā esošos pamatdatus un pasūtītāja informāciju
Tematisko karšu un plānu saturs, mērogs, projekcija un noformējums veidots tikai atbilstoši konkrētās definētās informācijas un tēmas prasībām
 
Piedāvājam sagatavot:
 • Pašvaldību teritorijas plānojumu tematiskās kartes atbilstoši normatīvo aktu prasībām dažādos mērogos:
  • Teritorijas esošās izmantošanas karte
  • Teritorijas plānotās (esošās) izmantošanas karte
  • Aizsargjoslu karte
  • Dažādas shēmas
 • Tematiskās kartes pašvaldību funkciju un uzdevumu veikšanai:
  • Autoceļu kartes, kas ietver informāciju parpašvaldības teritorijā esošiem valsts autoceļiem un to numuriem, pašvaldībaspārziņā esošiem autoceļiem, AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošiem ceļiem, plānotiem autoceļiem utt.
  • Tematiskās kartes novadu apvienošanās projektiem
  • Kartes izvietošanai uz stendiem, bukletiem
  • Derīgo izrakteņu kartes
  • Infrastruktūras kartes - elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, artēzisko urbumu, ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām
  • Tūrisma resursu kartes
 • Kultūrvēsturiskās kartes (piemēram, vietvārdu, baznīcu u.c.)
 • Tūrisma kartes (velomaršrutu u.c.)
 • Reģionu transporta un loģistikas attīstības teritoriju potenciālo investīciju teritoriju izvietojuma kartes
 • Zemnieku saimniecību īpašumu un lauku izvietojumu kartes
 • Dažādas tematiskās kartes vides un dabas aizsardzības jomā
 • Ortofotokaršu salikumus ar citiem LĢIA pamatdatiem vai atsevišķiem to slāņiem, augsnes kartēm, kadastra un citu pasūtītāja informāciju
 • Citas kartes atbilstoši pasūtītāja iesniegtajai informācijai
 

Izmainīts: 2015.03.31. 12:04


Parse Time: 0.021s