izvēlne

3.noklājums

2009.gadā uzsākta 3.noklājuma sagatavošana pēc jaunas specifikācijas

Ar 2010.gadu pilno topogrāfisko karšu mērogā 1:10 000 sagatavošana ir pārtraukta
Tiek sagatavota topogrāfiskā karte, kuras informāciju veido visi vienkāršotās topogrāfiskās kartes objekti un atsevišķi objekti no pilnās topogrāfiskās kartes

3.noklājuma topogrāfiskās kartes M 1:10 000 (2.96 Mb)

Pašlaik notiek Latvijas-Krievijas valstu robežas demarkācijas darbi
Pēc minēto darbu pabeigšanas topogrāfiskajās kartēs mērogā 1:10 000 valsts robeža tiks attēlota atbilstoši noslēgtajam starpvalstu līgumam
Esošajās kartēs attēlotā robeža ir informatīva

Parse Time: 0.058s