izvēlne

Grāmata elektroniskā veidā

Anotācija un vārdnīcas autori (0.08 Mb)
Ievads (0.05 Mb)
Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums (2006. gada 15. oktobrī) - kartoshēma (5.8 Mb)
Latvijas Republikas Satelītkartes M1:50 000 lapu dalījuma shēma (2.63 Mb)
Ciema jēdziena vēsturiskā attīstība (0.11 Mb)
Ciemu klasifikācija (0.13 Mb)
Latvijas ciemu un pilsētu izvietojums - kartoshēma (0.6 Mb)
Ciema pamatnosaukuma izvēle (0.08 Mb)
Latgales ciemu nosaukumu rakstība (0.2 Mb)
Ciemu nosaukumi Lībiešu krastā (0.22 Mb)
Piezīmes par pagastu nosaukumiem (0.13 Mb)
Ciemu nosaukumu precizēšana un labošana (0.04 Mb)
Vārdnīcas saturs un uzbūve (0.12 Mb)
Saīsinājumi un citi paskaidrojumi (0.07 Mb)
Latvijas ciemu nosaukumi, klasifikācija, atrašanās vieta (pēc 2006. gadā spēkā esošā ad­mi­ni­stratīvā ieda­lījuma):
Aizkraukles rajons (0.11 Mb)
Alūksnes rajons (0.15 Mb)
Balvu rajons (0.28 Mb)
Bauskas rajons (0.12 Mb)
Cēsu rajons (0.17 Mb)
Daugavpils rajons (0.36 Mb)
Dobeles rajons (0.1 Mb)
Gulbenes rajons (0.13 Mb)
Jelgavas rajons (0.13 Mb)
Jēkabpils rajons (0.21 Mb)
Krāslavas rajons (0.43 Mb)
Kuldīgas rajons (0.12 Mb)
Liepājas rajons (0.15 Mb)
Limbažu rajons (0.11 Mb)
Ludzas rajons (0.38 Mb)
Madonas rajons (0.18 Mb)
Ogres rajons (0.1 Mb)
Preiļu rajons (0.41 Mb)
Rēzeknes rajons (0.49 Mb)
Rīgas rajons (0.17 Mb)
Saldus rajons (0.11 Mb)
Talsu rajons (0.15 Mb)
Tukuma rajons (0.12 Mb)
Valkas rajons (0.11 Mb)
Valmieras rajons (0.12 Mb)
Ventspils rajons (0.1 Mb)
Latvijas ciemu nosaukumu alfabētisks saraksts (2.48 Mb)
Iedzīvotāju skaits ciemos:
Aizkraukles un Alūksnes rajonos (0.23 Mb)
Balvu, Bauskas un Cēsu rajonos (0.49 Mb)
Daugavpils rajonā (0.35 Mb)
Dobeles, Gulbenes un Jelgavas rajonos (0.24 Mb)
Jēkabpils rajonā (0.24 Mb)
Krāslavas rajonā (0.42 Mb)
Kuldīgas un Liepājas rajonos (0.2 Mb)
Limbažu un Ludzas rajonos (0.47 Mb)
Madonas un Ogres rajonos (0.24 Mb)
Preiļu rajonā (0.39 Mb)
Rēzeknes rajonā (0.49 Mb)
Rīgas, Saldus un Talsu rajonos (0.31 Mb)
Tukuma, Valkas, Valmieras un Ventspils rajonos (0.29 Mb)
Izmantotā literatūra un avoti (0.11 Mb)
Pēc grāmatas iespiešanas pamanītās kļūdas un neprecizitātes (0.05 Mb)
Summary (0.05 Mb)

Parse Time: 0.156s